GIZMO MEXICAN RESTAURANT

GIZMO MEXICAN RESTAURANT

order food online

Contactinformation

Bạn có thể chúng tôi qua số 0948 236 879


Gizmo Mexican Restaurant 

248 Nghi Tàm
Tây Hồ Hà Nội

Deliverytimes

Thứ Hai
10:00 - 23:00
Thứ Ba
10:00 - 23:00
Thứ Tư
10:00 - 23:00
Thứ Năm
10:00 - 23:00
Thứ Sáu
10:00 - 23:00
Thứ Bảy
10:00 - 23:00
Chủ Nhật
10:00 - 23:00